भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तयारी (भिडियो)