११ गाउँका बडघरलाई मोबाइल उपहार !

मानबहादुर ठकुल्ला । टीकापुर
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा न ६ ले ११ गाउँका बडघरहरुलाई एक एक थान मोबाइल उपहार दिएको छ ।
वडामा सिम्रेनी, लक्षिनापुर, मिलनपुर, नारायणपुर, प्रसेनी, पानीमूला, ओखरपुर,आम्बासा, बेलुवाबोझी, भगवानपुर र भर्तापुर गाउँका बडघरलाई मोबाइल वितरण गरिएको हो । वडाअध्यक्ष बलीराम चौधरी भने मोबाइल दिएपछि नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सूचना स्थानीय स्तरमा छिटो छरितो पुगाउनका लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ मोबाइल उपहार दिएको बताए । वडाले यसअघि चिराकी र महिला स्वास्थ्य स्वंय सेविकालाई साइकल उपहार दिएको थियो ।