२००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिका कमाण्डर तामाङको प्रहरीको सलामीसहित तामाङ परम्परामा अन्त्येष्टि (भिडियो)