‘गहुँ पाकेर झर्न थाल्यो, कसरी काट्ने’, किसान ‘(भिडियो)

गहुँ काट्न ट्याक्टर र थ्रेसर चलाउन देउ सरकार : किसान, गहुँ काट्न ट्याक्टर र कम्पाइन चलाउन पाइन्छ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया