स्थानीय तहमा मोटरसाइकलको पनि चालक !

खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मोटर साइकल चालकको व्यवस्था

नेपालगन्ज : खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मोटर साइकल चालकको व्यवस्था गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ जना मोटरसाइकल चालक राखेर ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले भनेको छ, ‘मोटरसाइकल चलाउन सवारी चालक नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यालयमा सवारीसाधन भएको अवस्थामा सवारी चालक राखेर तलब भत्ता रकम खर्च भने लेख्न मिल्ने भए पनि सवारी साधन नभएको अवस्थामा मोटरसाइकलको चालक करारमा राखेको उल्लेछ ।